NATIONAL CANCER CONTROL PROGRAMME
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Masarykův onkologický ústav

Adresa
Žlutý kopec 7
656 53 Brno

Kontakty
tel.: +420 543 131 111
e-mail: direct@mou.cz
www: http://www.mou.cz

Poloha
GPS šířka: 49°11'40'' N
GPS výška: 16°35'21'' E

Zapojená zdravotnická zařízení, kliniky a oddělení:

 • klinika komplexní onkologické péče
 • klinika radiační onkologie
 • oddělení chirurgické onkologie a operačních sálů
 • oddělení urologické onkologie
 • oddělení gynekologické onkologie
 • gastroenterologické oddělení (kolorektální screening)
 • anesteziologicko-resuscitační oddělení
 • oddělení radiologie (mamografický screening)
 • oddělení nukleární medicíny
 • oddělení radiologické fyziky
 • oddělení laboratorní medicíny
 • oddělení onkologické patologie
 • oddělení epidemiologie a genetiky nádorů
 • oddělení klinických hodnocení
 • ambulance podpůrné a paliativní onkologie
 • ambulance obecné onkologie, Poliklinika Zahradníkova

KOCPříslušnost ke Komplexnímu onkologickému centru:

Vedoucí
Vedoucí prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
     jan.zaloudik@mou.cz