NATIONAL CANCER CONTROL PROGRAMME
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Adresa
Šrobárova 50
100 34 Praha 10

Kontakty
tel.: +420 267 161 111
e-mail: fnkvred@fnkv.cz
www: http://www.fnkv.cz

Poloha
GPS šířka: 50°4'27'' N
GPS výška: 14°28'35'' E

Zapojená oddělení, oblasti činnosti:

 • radioterapeutická a onkologická klinika
 • chirurgická klinika
 • gynekologicko-porodnická klinika
 • urologická klinika
 • otorinolaryngologická klinika
 • neurochirurgická klinika
 • neurologická klinika
 • klinika plastické chirurgie
 • dermatovenerologická klinika
 • I. interní klinika
 • II. interní klinika (kolorektální screening)
 • interní hematologická klinika (hematoonkologické centrum)
 • ústav patologie
 • radiodiagnostická klinika (mamografický screening)
 • klinika nukleární medicíny
 • ústav laboratorní diagnostiky
 • klinika rehabilitačního lékařství
 • ortopedicko-traumatologická klinika
 • transfuzní oddělení
 • oftalmologická klinika
 • léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN)
 • ústavní lékárna

KOCPříslušnost ke Komplexnímu onkologickému centru: