NATIONAL CANCER CONTROL PROGRAMME
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 
informační zázemí NOP ČR Projekty informační základny NOP

Projekty informační základny Národního onkologického programu ČR

Data a projekty České onkologické společnosti

Data a projekty České onkologické společnosti

Česká onkologická společnost ČLS JEP je hlavním koordinátorem aktivit souvisejícím s onkologickým výzkumem v ČR.

NOP On-line

NOP On-line

Projekt založený na vývoji webového portálu obsahujícího detailní informace o onkologické péči poskytované v České republice, o aktuálních celorepublikových projektech onkologické prevence a o projektech onkologického výzkumu.
SVOD: Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR

SVOD: Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR

Vědeckovýzkumný projekt založený na vývoji webového portálu o epidemiologii nádorů v České republice. Primárně je motivován snahou zpřístupnit tato reprezentativní a velmi cenná data širokému spektru uživatelů a zájemců v nejen ČR, ale i v zahraničí.