NATIONAL CANCER CONTROL PROGRAMME
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 
informační zázemí NOP ČR Hodnocení zdravotnických technologií a ekonomických nákladů

Hodnocení zdravotnických technologií a ekonomických nákladů

CyRUS – Cystektomický Registr Urologické Společnosti

CyRUS – Cystektomický Registr Urologické Společnosti

Klinický registr pro studium nádorů močového měchýře léčených cystektomií a další následnou léčbou.

I-COP: Informační centrum onkologických pracovišť

I-COP: Informační centrum onkologických pracovišť

Informační a analytická platforma umožňující vyhodnocení komplexních aspektů lékařské péče poskytované zejména onkologickým pacientům.

PET/CT-CZ(Q)

PET/CT-CZ(Q)

Již ukončený projekt pro vybudování datové základny pro monitoring počtu a indikace vyšetření PET/CT v praxi klinických center ČR.