NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ PROGRAM
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 
informační zázemí NOP ČR Hodnocení zdravotnických technologií a ekonomických nákladů

I-COP: Informační centrum onkologických pracovišť

I-COP: Informační centrum onkologických pracovišť

Informační a analytická platforma umožňující vyhodnocení komplexních aspektů lékařské péče poskytované zejména onkologickým pacientům.

start projektu: ledna 2012

I-COP je komplexním řešením, které nabízí strukturovanou informační a analytickou podporu centrům koncentrované onkologické péče. Skládá se ze sady nástrojů a analytických služeb, které jsou dostupné partnerskému zdravotnickému zařízení v případě, že se rozhodne aktivně začlenit do projektu I-COP. Tyto nástroje a služby jsou realizovány přímo ve zdravotnickém zařízení nad jeho administrativními a klinickými daty.

I-COP vychází z principu spojení klinických (data Národního onkologického registru) a provozních údajů o pacientech a jejich léčbě ve zdravotnickém zařízení (data odesílaná plátcům zdravotní péče). Přináší tedy zásadně nový pohled na proces stonání a léčby pacientů, kdy umožňuje detailně analyzovat skupiny léčených pacientů a to nejen z pohledu jejich klinického stavu ale současně i z pohledu ekonomicko-administrativního.

I-COP je koncipován jako prostředek pro informační podporu zdravotnických zařízení pečujících o onkologicky nemocné pacienty se zvláštním zaměřením na centra koncentrované onkologické péče.

I-COP umožňuje ekonomické a výkonnostní údaje zdravotnického zařízení vztáhnout k detailnímu klinickému obrazu léčených pacientů a také provést srovnání struktury léčených pacientů s referenčními, očekávanými hodnotami. Dokáže tak kvantifikovat zátěž zdravotnického zařízení onkologicky nemocnými a provést detailní analýzu struktury těchto pacientů včetně analýzy aplikované terapie.

Hlavním cílem řešení I-COP je ve spolupráci s partnerským zdravotnickým zařízením vybudovat informační a analytickou platformu, která umožní vyhodnocení komplexních aspektů lékařské péče o pacienty nemocnice se zvláštním důrazem na onkologicky nemocné pacienty partnerského zdravotnického zařízení.

Výše definované přínosy však nejsou principiálně omezeny jen na onkologickou léčbu, ale v případě zvyšující se dostupnosti strukturovaných klinických dat mohou podobné (samozřejmě vždy specifické) informace přinášet i pro další oblasti léčby pacientů partnerského zdravotnického zařízení.

I-COP: informační a analytická platforma umožňující vyhodnocení komplexních aspektů lékařské péče poskytované zejména onkologickým pacientům

Literatura

  1. Blaha M, Janča D, Klika P, Mužík J, Dušek L. Project I-COP - architecture of software tool for decision support in oncology. Studies in Health Technology and Informatics 2013; 186: 130–134. doi: 10.3233/978-1-61499-240-0-130.