NATIONAL CANCER CONTROL PROGRAMME
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 
informační zázemí NOP ČR Projekty informační základny NOP

SVOD: Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR

SVOD: Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR

Vědeckovýzkumný projekt založený na vývoji webového portálu o epidemiologii nádorů v České republice. Primárně je motivován snahou zpřístupnit tato reprezentativní a velmi cenná data širokému spektru uživatelů a zájemců v nejen ČR, ale i v zahraničí.

start projektu: ledna 1999

Výzkumný projekt ustanovený na základě schválení a pod garancí Výboru České onkologické společnosti (ČOS). Výsledkem je tvorba komplexního informačního portálu zaměřeného na epidemiologii nádorů v České republice. Cílem je zpřístupnit tato reprezentativní a velmi cenná data širokému spektru uživatelů a zájemců nejen ČR (z tohoto důvodu byl portál vytvořen také v anglickém jazyce). Webový portál představuje dynamickou informační platformu, která je pravidelně aktualizována a která také umožní zájemcům provádění řady analýz dle vlastní volby. Všechny takto zpřístupněné analýzy obsahují bezpečná a publikovatelná data o epidemiologii nádorů a to bez jakýchkoli osobních dat pacientů.

  • Citace: DUŠEK, Ladislav, MUŽÍK, Jan, KUBÁSEK, Miroslav, KOPTÍKOVÁ, Jana, ŽALOUDÍK, Jan, VYZULA, Rostislav. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [online]. Masarykova univerzita, [2005]. Dostupný z WWW: http://www.svod.cz. ISSN 1802-8861
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu SVOD
SVOD: Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR