NATIONAL CANCER CONTROL PROGRAMME
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 
informační zázemí NOP ČR Projekty informační základny NOP

Data a projekty České onkologické společnosti

Data a projekty České onkologické společnosti

Česká onkologická společnost ČLS JEP je hlavním koordinátorem aktivit souvisejícím s onkologickým výzkumem v ČR.

Oficiální stránky České onkologické společnosti (ČOS) poskytují dostatek informací odborníkům z řad klinických onkologů i laické veřejnosti. Portál je proto rozdělen do dvou hlavních sekcí, aby zde každý našel právě to, co hledá:

  • Sekce pro odborníky je velmi komplexní a obsahuje užitečné informace pro klinickou praxi, odkazy na další zdroje informací atd. Tuto sekci velmi často navštěvují nejen členové ČOS, ale také odborníci z jiných oblastí zdravotnictví, než je onkologie.
  • Cílem sekce pro veřejnost je poskytovat smysluplné informace a podporu onkologickým pacientům a jejich blízkým. Tato část portálu je určena široké veřejnosti a obsahuje jak fakta o jednotlivých diagnózách a o způsobech léčby různých typů nádorových onemocnění, tak informace o onkologické prevenci

Další důležité informace:

  • Odborný garant: Česká onkologická společnost
linkos.cz: oficiální webové stránky České onkologické společnosti ČLS JEP