NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ PROGRAM
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 
informační zázemí NOP ČR Ostatní výzkumné projekty a programy

Uroweb

Uroweb

Prezentace strategických dat a významu české urologie v léčbě urologických malignit.

start projektu: března 2009

Cílem portálu Uroweb.cz je prezentace strategických dat a významu české urologie v léčbě urologických malignit, stejně jako hodnotná a využitelná elektronizace platných diagnostických a léčebných postupů a zavedení funkční regionální prezentace urologických pracovišť.

Vedle podrobných informací o epidemiologii, diagnostice a léčbě jednotlivých onemocnění nabízí i interaktivni softwarové nástroje pro analýzu a vizualizaci epidemiologických dat. Díky nim má uživatel ihned k dispozici epidemiologické analýzy zhoubných urologických onemocnění na regionální a národní úrovni, stejně jako jejich srovnání s mezinárodními daty. Interaktivní softwarové nástroje obsahují i knihovny chemoterapeutických režimů.

V obecněji orientovaných sekcích jsou prezentovány informace o datových zdrojích a registrech, z nichž data pro veškeré analýzy vycházejí, stejně jako např. seznam urologických pracovišť v ČR a odkazy na aktuální projekty zabývající se jednotlivými urologickými malignitami.

  • Odborný garant: prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc. (Česká urologická společnost)
  • Citace: MUŽÍK, Jan, DUŠEK, Ladislav, BABJUK, Marko, KUBÁSEK, Miroslav, FÍNEK, Jindřich, PETRUŽELKA, Luboš. Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit [online]. Masarykova univerzita [2009]. Dostupný z WWW: http://www.uroweb.cz. ISSN 1804-6371
  • Podpora: Projekt Uroweb.cz je podpořen granty společností AstraZeneca Czech Republic s.r.o. a Astellas Pharma s.r.o.
  • Partneři: 16 urologických pracovišť v České republice (jejich aktuální přehled naleznete na www stránkách projektu Uroweb)
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu Uroweb: nádory ledvin, nádory močového měchýře, nádory prostaty, nádory varlat, celkový přehled
Uroweb: rezentace strategických dat a významu české urologie v léčbě urologických malignit