NATIONAL CANCER CONTROL PROGRAMME
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 
národní onkologický program ČR Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Chcete-li se dozvědět více o projektu NOP On-line nebo máte-li konstruktivní náměty a připomínky k dalšímu rozvoji portálu, prosím kontaktujte nás na e-mailové adrese .

Provozovatelem portálu www.onconet.cz je Institut biostatistiky a analýz LF a PřF Masarykovy univerzity (IBA MU). Projekt NOP On-line vznikl na základě schválení a pod garancí Výboru České onkologické společnosti (ČOS).

Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU, Brno

Česká onkologická společnost ČLS JEP