NATIONAL CANCER CONTROL PROGRAMME
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 
národní onkologický program ČR Užitečné odkazy

Užitečné odkazy

Onkologické screeningové programy v ČR

 • www.mamo.cz – Národní program screeningu karcinomu prsu
 • www.cervix.cz – Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla
 • www.kolorektum.cz – Národní program screeningu kolorektálního karcinomu

Obecné informace o onkologii a prevenci nádorových onemocnění

České internetové stránky

 • www.linkos.cz – oficiální stránky České onkologické společnosti
 • www.svod.cz – komplexní webový portál o epidemiologii nádorových onemocnění v České republice
 • www.onkoportal.cz – vyhledávač ověřených onkologických informací
 • www.prevencenadoru.cz – informace o prevenci nádorů (stránky vznikající pod záštitou Masarykova onkologického ústavu)

Zahraniční internetové stránky

 • www.wcrf.org – Světový fond pro výzkum rakoviny
 • www.iarc.fr – Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC)
 • www.uicc.org – Mezinárodní unie proti rakovině (UICC)
 • www.cancerresearchuk.org – britská nezisková organizace zaměřená na onkologický výzkum a boj proti rakovině
 • www.cancer.org – Americká onkologická společnost (American Cancer Society, ACS)
 • www.cancer.gov – National Cancer Institute, USA
 • www.cancer.net – informace o nádorových onemocněních, které jsou garantovány Americkou společností klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology)
 • ecancer.org – novinky z onkologického výzkumu
 • ecancerpatient.org – informace pro pacienty, kteří si se svým lékařem chtějí zasvěceněji pohovořit o možnostech léčby