NATIONAL CANCER CONTROL PROGRAMME
NOP online
ISSN 1802-887X
CANCON
 
národní onkologický program ČR Predikce počtu léčených pacientů

Číselné podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii – analýzy dostupných populačních dat a predikce pro rok 2016

Zpracoval kolektiv autorů pod vedením:
doc. RNDr. L. Dušek, Ph.D.; prof. MUDr. R. Vyzula, CSc.;
prof. MUDr. B. Melichar, Ph.D.; prof. MUDr. J. Abrahámová, DrSc.;
prof. MUDr. J. Fínek, CSc.; prof. MUDr. L. Petruželka, CSc.;
prof. MUDr. J. Vorlíček, CSc.

Autorský kolektiv – analýza dat a informační zázemí:
RNDr. O. Májek, Ph.D.; RNDr. T. Pavlík, Ph.D.; RNDr. J. Mužík, Ph.D.; Mgr. J. Koptíková, Ph.D.; RNDr. D. Malúšková; RNDr. D. Klimeš, Ph.D.; Ing. Petr Brabec, Ph.D.; doc. RNDr. L. Dušek, Ph.D.

Rada odborných garantů /abecedně/:
prof. MUDr. J. Abrahámová, DrSc.; prof. MUDr. M. Babjuk, CSc.;
doc. RNDr. L. Dušek, Ph.D.; doc. MUDr. D. Feltl, Ph.D.;
prof. MUDr. J. Fínek, CSc.; doc. MUDr. M. Hajdúch, CSc.;
prof. MUDr. V. Kolek, DrSc.; prof. MUDr. M. Marel, CSc.;
prof. MUDr. B. Melichar, Ph.D.; prof. MUDr. J. Petera, CSc.;
prim. MUDr. K. Petráková, CSc.; prof. MUDr. M. Pešek, CSc.;
prof. MUDr. L. Petruželka, CSc.; prof. MUDr. M. Ryska, CSc.;
prof. MUDr. A. Ryška, Ph.D.; doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D.;
prof. MUDr. J. Skřičková, CSc.; MUDr. M. Šafanda;
doc. MUDr. V. Študent, CSc.; prof. MUDr. J. Vorlíček, CSc.;
prof. MUDr. R. Vyzula, CSc.

Predikce využívají pouze validní populační data, oficiálně získaná od zákonem určených správců. Data jsou analyzována v anonymizované podobě. Konkrétně jde o následující zdroje:

    • Národní onkologický registr ČR (správce a poskytovatel dat: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR). Standardně sbíraná epidemiologická databáze o zhoubných nádorech od roku 1977.
    • Demografická data populace ČR a registr zemřelých (správce a poskytovatel dat: Český statistický úřad) tvoří nepostradatelnou informační základnu pro prediktivní hodnocení epidemiologických dat.
    • Expertní odhady zaměřené na hodnoty, které není možné z populačních dat věrohodně získat: pravděpodobnost diseminovaných relapsů u různých stadií onemocnění v různou dobu od ukončení primární terapie a pravděpodobnost absolvování různých linií léčby u metastatických onemocnění.

 

  >>> Přehled zdrojů dat a metodika hodnocení >>>